Het vellen van bomen


Het vellen van een boom houdt in dat de stam zo dicht mogelijk tegen de grond wordt afgezaagd. Onafhankelijk van de manier waarop een boom geveld wordt, zijn hier regels aan verbonden.

  • Een boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter of meer, mag enkel met een stedenbouwkundige vergunning geveld worden, ongeacht de bestemming. (tuin, park, …)

Uitzonderingen op de stedenbouwkundige vergunningsplicht:

  • Geen vergunning nodig indien de boom geen deel uitmaakt van een bos, de boom in een woongebied, agrarisch gebied of een industriegebied ligt én ze binnen een straal van maximaal 15 meter rondom een vergund gebouw staat.

OPGEPAST: gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen, … kunnen algemene regels overrulen. Win eerst advies in bij de groendienst van uw gemeente alvorens te vellen.

 

Het vellen omwille van acuut gevaar:

Bomen die een acuut gevaar vormen, kunnen zonder vergunning geveld worden. Men dient hierbij voorzichtig te zijn, want zoals u zelf wel kunt vermoeden, gaat het om risicovolle bomen. Voor situaties als deze, is het zeker raadzaam de hulp in te roepen van een deskundige, zoals Treeworx.

Indien er een acuut gevaar aangepakt moet worden, moet men het Agentschap voor Natuur en Bos op de hoogte brengen en is het raadzaam foto’s te maken vanuit meerdere hoeken, zodat discussie achteraf vermeden kan worden.