Planten van bomen


Er zijn enkele vuistregels die gehanteerd dienen te worden bij het planten van bomen:

  • Hoogstammige bomen (bomen met een takvrije stam van min. 2 meter) mogen pas op 2 meter van de scheiding aangeplant worden.
  • In landbouwgebied moet men minimum 6 meter van de perceelsgrens blijven.
  • Het planten van leibomen mag langs een gemeenschappelijke muur, indien de muur gemeen is. Indien niet gemeen, heeft enkel de eigenaar het recht tot aanplanten.
  • Indien u met de buren in overleg tot een akkoord kan komen, kan u normaal gezien van deze regels afwijken.

Deze regels kunnen volgens de eigen gemeentewetgeving wel verschillen van het Veldwetboek. Daarom raden wij aan om eerst te informeren bij de groendienst, alvorens over te gaan tot de actie.

Bomen die extra aandacht vereisen, zijn bijvoorbeeld aanplantingen langs beken, rivieren, spoorwegen, openbare wegen / paden en dergelijke meer. Gouden tip: eerst informeren, dan pas investeren!