Boomgerelateerde werken


U hebt een mooie beuk, een majestueuze eik, een pracht van een linde of bomengoed staan waar u veel om geeft, maar de oprit moet vernieuwd worden, u wenst de tuin te laten aanleggen of andere noodzakelijke werken?

Niet enkel werken wij aan bestaande bomen, we zorgen ook voor de aanplant van nieuwe bomen of het verplanten van bestaande exemplaren die een nieuwe bestemming moeten krijgen.

Neem dus gerust contact met ons op. In samenspraak met uw wensen, stellen wij een plan van aanpak op, zodat u uw boom kan behouden en uw andere wensen vervuld worden.